ngo podkarpackie 160Informujemy, że  Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej zakończyło realizację I etapu Programu FEAD 2014-2020 w gminach: Chorkówka, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski, prowadzonego we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie.

Podsumowaniem realizacji Programu był konkurs kulinarny oraz spotkanie uczestników programu w Łysej Górze. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie intermetowej:http://dlarownosci.pl/aktualnosci/Konkurs%20kulinarny.htm