logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Logo ROPSInformujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej, Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz Wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

Szczegółowe informacje znajduja się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakładce otwarte konkursy ofert: http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Podkarpackie wiadomości

podkarpackie