FIO MPiPS logo1Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 grudnia 2015 do 7 stycznia 2016 do godz. 16.15 będzie trwał nabór wniosków w Priorytecie 2 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. Oferenci którzy złożyli ofertę w Priorytecie 3 lub 4 (nabór trwał od 1 do 23 września br.) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2. Wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych.

W związku z powyższym informujemy, że 26 listopada 2015 r., o godz. 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbędzie sie spotkanie z beneficjentami w ramach Konkursu FIO 2016. Spotkanie poprowadzi pan Piotr Marzęda - ekspert oceniający oferty w ramach FIO 2016.

Zgłoszenia na powyższe spotkanie przyjmowane są do dnia 20 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerami telefonu:

17 7476314, 17 7476850, 605082144

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie MPiPS - http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html