logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Nagrody dla NGOW ramach Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 21 formularzy zgłoszeniowych, spośród których 6 nie spełniało wymogów formalnych. Kapituła konkursowa poddała ocenie merytorycznej 15 wniosków.
Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 98/2186/15 z dnia 5 października 2015 - wyłonił następujących laureatów konkursu w pięciu kategoriach:


1.  Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych następującym Organizacjom:
a)  I miejsce - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych SUN RISE z siedzibą w Mielcu.
b)  II miejsce - Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego  Wielkie Serce z siedzibą w Miejscu Piastowym.
c)  III miejsce - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu.

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego następującym Organizacjom:
a)  I miejsce – Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic z siedzibą
w Rudołowicach.
b)  II miejsce - Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Rzeszowie.

3. Edukacja i nauka następującym Organizacjom:
a)  I miejsce - Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes z siedzibą w Rzeszowie.
b)  II miejsce - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą
w Rzeszowie.

4. Sport, turystyka następującym Organizacjom:
a) I miejsce – Towarzystwo Miłośników Lubatowej z siedzibą w Lubatowej.
b) II miejsce - Klub Żeglarski „Orkan” z siedzibą w Mielcu.

5. Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego następującej Organizacji:
a) I miejsce - Stowarzyszenie EKOSKOP z siedzibą w Rzeszowie.

Zgodnie z regulaminem konkursu, najlepszym organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie mającym siedzibę i prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał nagrody mające charakter rzeczowy, które przedstawiają się następująco:
I miejsce – nagroda do wartości 3 000 zł (trzy tysiące zł) brutto,
II miejsce – nagroda do wartości 2 000 zł (dwa tysiące zł) brutto,
III miejsce – nagroda do wartości 1 000 zł (jeden tysiąc zł) brutto.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała nagroda marszałka.pdf)Uchwała Nr 98/2186/15721 kB

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Podkarpackie wiadomości

podkarpackie