WkładUprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinasowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Głównym celem konbkursu jest wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego.

Komitet do Spraw Pożytku Publicznego oraz Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszają na konferencję pt. " Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ 9 lat po Europejskim Roku Wolontariatu. Konferencja odbędzie się 12 marca 2020 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu: przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Termin składania ofert mija 13 marca 2020 r.

Debata APROBATAFundacja APROBATA zaprasza mieszkańców Miasta Rzeszowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję pt."Bariery i potrzeby osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach funkcjonowania", która odbędzie się 24.02.2020 r., w URBAN LAB Rzeszów ul. 3-go Maja w godzinach 12.30 - 16.30. Moderatorem dyskusji będą Barbara Kozłowska z Polskiego Radia Rzeszów oraz Jolanta Fień - Prezes Zarządu Fundacji "APROBATA"

Sympozjum NaukoweZespół Szkół Siostr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie serdecznie zaprasza na sympozjum naukowe "Edukacja i kultura", które odbędzie w w dniu 29 stycznia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Początek o godzinie 9.00. W programie sympozjum odbędzie się m.in. projekcja filmu pt. " Rewolucja totalnej wolności".