181126 przemysW Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej debatowano o historii polskiego parlamentaryzmu. Konferencji naukowej towarzyszyły również inne wydarzenia. W uroczystościach uczestniczył Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, a samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.

Konferencja naukowa „Przedstawiciele ziemi przemyskiej w życiu parlamentarnym Rzeczypospolitej” była częścią obchodów 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Wśród referatów przygotowanych przez prelegentów znalazły się między innymi tematy o znaczeniu XVII-wiecznej myśli politycznej dla tożsamości narodowej Polaków, ziemia przemyska w strukturach Rzeczypospolitej w XVII w. Przedstawiono też sylwetki znanych przemyskich osobistości, które wniosły wiele do życia publicznego w różnych okresach historii.

Konferencję rozpoczął Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, głos zabrał również dyrektor muzeum Jan Jarosz. Konferencję poprzedziła msza święta w bazylice archikatedralnej, po której uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej Andrzeja Maksymiliana Fredrę, marszałka Sejmu z 1652 roku.

Monika Konopka

Biuro prasowe UMWP