700 tysięcy złotych – taka kwota z budżetu województwa będzie trafiała każdego roku do Muzeum Historycznego w Sanoku. To efekt decyzji zarządu województwa, który docenił tę instytucję kultury za długą historię, wartościowe zbiory oraz rolę, jaką pełni w regionie. Dziś, w obecności parlamentarzystów, samorządowców i podkarpackich mediów, podpisano umowę na współprowadzenie muzeum.

Swoje sygnatury pod umową na współprowadzenie muzeum złożyli: wicemarszałek Maria Kurowska, członek zarządu Piotr Pilch, starosta powiatu sanockiego Roman Konieczny i wicestarosta Wacław Krawczyk. Podpisanie umowy nastąpiło w obecności między innymi: wicewojewody podkarpackiej Lucyny Podhalicz, burmistrza Sanoka Tadeusza Pióro i dyrektora muzeum Wiesława Banacha.

Dzięki tej decyzji, do muzeum z budżetu województwa od 2019 roku będzie trafiało rocznie nie mniej niż 700 tysięcy złotych. Środki te mają zwiększyć potencjał i zapewnić stabilny rozwój oraz możliwości sanockiego muzeum. Decyzja o współprowadzeniu zapadła kilka miesięcy temu, a została ogłoszona w maju bieżącego roku w Sanoku.

Wicemarszałek Maria Kurowska mówiła, że sanockie muzeum ze względu na bogactwo swoich zborów zasługuje na współfinansowanie:

Widzimy, że ta jednostka w pełni zasługuje na to, aby mogła być współprowadzona przez województwo podkarpackie. Cieszymy się tym samym, że możemy spełnić marzenia mieszkańców Sanoka i pana dyrektora w zakresie współprowadzenia muzeum. Myślę, że dzięki tej umowie wszystkie problemy, z którymi muzeum borykało się przez lata, już się nie powtórzą i muzeum spokojnie będzie mogło realizować swoje plany. Ważne jest, aby w tej placówce była stabilizacja, bo pracują tu pasjonaci, a pasjonaci zmieniają świat i zmieniają go na lepsze – powiedziała wicemarszałek.

Piotr Pilch, członek zarządu województwa zwrócił uwagę, że dzięki tym środkom muzeum będzie mogło zwiększyć możliwości swojego oddziaływania:

Dziś jest ważny dzień dla Sanoka i Podkarpacia. To są dodatkowe środki, które kierujemy na kulturę. Dzięki nim możliwości funkcjonowania muzeum w Sanoku zdecydowanie się zwiększą. Ja przypomnę, że takich informacji w ostatnim czasie mieliśmy dużo więcej. Wystarczy przypomnieć o podpisanych umowach na współprowadzenie muzeów w Markowej, w Łańcucie i w Przemyślu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy też muzeum-skansen w Kolbuszowej wspófinansowane przez Ministerstwo Rolnictwa. Teraz doprowadziliśmy do tego ważnego momentu, kiedy możemy podpisać umowę na współprowadzenie muzeum w Sanoku – powiedział Piotr Pilch.

Muzeum Historyczne w Sanoku ma długą i bogatą historię. Znajdują się w nim cenne zbiory zarówno z zakresu sztuki dawnej jak i współczesnej. Można w nim podziwiać sztukę cerkiewną, sakralną, a także dzieła artystów sanockich, w tym zapierające dech w piersiach prace Zdzisława Beksińskiego. Na terenie muzeum znajdują się także bogate zbiory archeologiczne z epoki brązu, żelaza, wczesnego i późnego średniowiecza. Muzeum ma swoją bibliotekę, prowadzi działalność wydawniczą, jest także organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych.

Tekst i fot.: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP