Na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu 9 kwietnia br.  odsłonięto odnowiony Pomnik Legionistów Polskich z lat 1914-1918 oraz  złożono do grobu szczątki Legionisty ś.p. st. sierżanta  Bolesława Nuckowskiego. W uroczystości wziął udział Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch.

„Odsłaniany dziś na nowo pomnik przypomina nam czasy, kiedy nasi przodkowie  musieli podjąć wysiłek zbrojny o wolność Ojczyzny, o lepszą przyszłość  dla siebie i kolejnych pokoleń. Po raz kolejny mamy szansę podziękować naszym przodkom za patriotyczną postawę, za to, że odważyli się podnieść broń i ryzykując własne życie podjąć wysiłek zbrojny o wspólne dobro – Polskę”

W trakcie uroczystości odśpiewano hymn państwowy, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty.

Pomnik Legionistów usytuowany na Cmentarzu Wojskowym został poświęcony 16 sierpnia 2004 r. podczas uroczystości z okazji 90 rocznicy powstania Legionów. W 2017 roku zostały wykonane prace konserwatorsko – remontowe oraz zmiana aranżacji otoczenia Pomnika.

Dostawione zostały dwa obeliski z tablicami inskrypcyjnymi, na których są umieszczone nazwiska  legionistów weteranów walk o Niepodległość Polski oraz wykonano nową  aranżację otoczenia.