Krzewienie wspólnych europejskich wartości oraz budowanie wspólnych dróg w przyszłość – taki cel przyświeca przyznawaniu nagrody „Karpacka Europa Wspólnych Wartości”. Jej  laureatów zostali ogłoszeni podczas gali wieńczącej pierwszy dzień XI Forum Europa – Ukraina. Nagroda została przyznana po raz pierwszy. 

- Życzę wszystkim nam, Państwu, ale i przyszłym pokoleniom, żebyśmy działali według tej zasady: znamy dobrze naszą przeszłość, wyciągamy właściwe wnioski, żeby budować mocną  i dobrą przyszłość służąca wszystkim, dobru wspólnemu – mówił Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński otwierając galę, podczas której wręczano nagrody „Karpacka Europa Wspólnych Wartości”. 

- Cieszę się bardzo, ze Forum Europa – Ukraina po raz kolejny trafiło na Podkarpacie, które graniczy z Ukrainą. Nasz region z racji położenia w naturalny sposób ma zaszczyt gościć wszystkich Państwa, wszystkich gości z Ukrainy, ale także poczuwa się do takich obowiązków.  Jestem przekonany, że ta nagroda oraz wiele działań, które podejmujemy na różnych szczeblach i w Polsce i na Ukrainie zbliża nas do siebie jeszcze bardziej, pozwalając nam jeszcze lepiej się rozumieć i lepiej współpracować, jak na sąsiadów przystało – powiedział marszałek Władysław Ortyl  podczas gali wręczania nagród.  

Nagroda „Karpacka Europa Wspólnych Wartości’ została przyznana ex aequo: reżyserowi Jerzemu Hoffmanowi oraz ukraińskiemu reżyserowi Olegovi Senstsovovi, który jest więźniem rosyjskiego łagru. 

- Jestem autentycznie wzruszony, bo sprawa Ukrainy zawsze leżała mi na sercu. Zawsze reprezentowałem myśl niesioną przez marszałka Józefa Piłsudskiego i redaktora Jerzego Giedrycia, że niezależność i niepodległość Ukrainy jest dla nas rzeczą niezbędną. – mówił odbierając nagrodę Jerzy Hoffman. Posłużę się wielkim artystą Franceso Goyą – kiedy rozum śpi budzą się demony i chciałbym, aby zawsze rozum brał górę w naszych stosunkach nad emocjami, bo musimy patrzeć przed siebie, a nie za siebie, jeśli chcemy, aby przyszłość należała do nas – dodał  Jerzy Hoffman tuż po otrzymaniu nagrody.  

Jerzy Hoffman to wybitny polski reżyser filmowy, przez wielu nazywany „wielkim hetmanem polskiego kina”. To twórca legendarnych ekranizacji kolejnych części „Trylogii” Henryka Sienkiewicza oraz m.in. uznanych i docenianych przez publiczność filmów „Prawo i pięść”, „Znachor”, „Do krwi ostatniej”, „Trędowata” czy „Stara Baśń”. Za swe filmowe dokonania reżyser był wielokrotnie uhonorowywany, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, medalem ministra kultury Zasłużony Kulturze - Gloria Artis (2005) oraz nagrodą specjalną Stowarzyszenia Filmowców Polskich - którego zarządu głównego przez lata był wiceprezesem. Jest także zdobywcą wielu nagród filmowych, między  innymi Platynowego Lwa przyznanego w 2009 roku na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Drugim, równorzędnym laureatem nagrody „Karpacka Europa Wspólnych Wartości” został Oleg Sentsov, ukraiński reżyser filmowy, scenarzysta i producent. W 2012 roku zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie filmem "Gamer". W dniu 11 maja 2014 roku aresztowano go na Krymie pod zarzutem planowania działań terrorystycznych i przewieziono do Moskwy. W sierpniu 2015 roku został skazany na 20 lat łagru. O jego uwolnienie apelowało wiele osób i organizacji, m.in. Europejska Akademia Filmowa. Sprawą zainteresowała się Amnesty International. Reżyser wciąż jednak przebywa w łagrze. 

W jego imieniu nagrodę odebrał Igor Kotelianets, Koordynator Stowarzyszenia Członków Rodzin Więźniów Kremla i brat innego więźnia - Olega Panowa.  

- Wiem, że dla Olega ta nagroda ma wielkie znaczenie. Ona jest symbolem tego, że europejskie wartości, są ważne dla wielu innych ludzi. A chociaż jest więźniem sumienia, powiedział kiedyś, że jeżeli trzeba to on chętnie będzie woźnym zamykającym trumnę rosyjskiego reżimu - powiedział Igor Kotelianets,  dziękując za nagrodę dla reżysera Olega Sentsova . 

Ideą nagrody „Karpacka Europa Wspólnych Wartości” jest uhonorowanie osobistości lub instytucji z państw karpackich, które swoimi działaniami przyczyniły się do krzewienia wspólnych europejskich wartości w Europie Środkowej i Wschodniej, a także wpłynęły na rozwój współpracy oraz porozumienia w regionie, budując wspólne drogi na przyszłość. 

Pomysłodawcy Nagrody są przekonani, że szczególnie ważną rolę w rozwoju stosunków sąsiedzkich odgrywają ludzie, którzy wpływają na życie publiczne, społeczne i kulturalne swoich narodów, a którzy potrafią swoimi działaniami podkreślać to, co łączy. 

Gala wręczenia  nagród zakończyła pierwszy dzień XI Forum Europa-Ukraina, które odbywa się w podrzeszowskiej Jasionce. Muzyczną oprawę wydarzenia zapewniła Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego.  

 

 

Aleksandra Gorzelak –Nieduży 
Fot. Michał Mielniczuk 
Video Sebastian Kieszkowski 
Biuro prasowe UMWP