171026 larendowiczZbigniew Larendowicz - symbol Leżajska, człowiek - legenda, wolontariusz, kustosz i opiekun zbiorów w Bibliotece Ojców Bernardynów w Leżajsku, harcerz, żołnierz, który uciekł z transportu do Katynia, leśniczy.

To właśnie pan Zbigniew Larendowicz został wyróżniony honorowym tytułem „Zasłużonego dla Województwa Podkarpackiego”. 25 października odznakę - którą uhonorowywani są zasłużeni - wręczyli panu Zbigniewowi Larednowiczowi marszałek Władysław Ortyl oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś. W uroczystości, która odbyła się w domu zasłużonego w Leżajsku, uczestniczyli także Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Bartnik, który był inicjatorem przyznania odznaki oraz radny województwa Marek Ordyczyński.   

Zbigniew Larendowicz  przez całe życie starał się służyć ojczyźnie. W czasie wojny był oficerem Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej, działał pod pseudonimem 'Wicher'. Pod koniec wojny pełnił funkcję dowódcy placówki AK w Leżajsku. W kampanii wrześniowej walczył jako podporucznik 24. Pułku Artylerii Lekkiej w Jarosławiu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej dostał się do sowieckiej niewoli.

Po wojnie pan Zbigniew zapisał się na studia leśne w Poznaniu. Przez wiele lat tworzył publikacje dotyczące historii regionu. Jest autorem książek " Kult Matki Bożej Pocieszenia w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku", „Sanktuarium Maryjne Ojców Bernardynów w Leżajsku”, Historia posiadłości Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku”.

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Biuro prasowe UMWP

fot. Izabela Fac
Kancelaria Sejmiku