170901 iiWWRzeszowianie uczcili 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości upamiętniające niemiecką agresję na II Rzeczpospolitą rozpoczęła msza święta, następnie zgodnie z wojskowym ceremoniałem, zgromadzeni oddali hołd bohaterom przed tablicami poświęconymi żołnierzom poległym w walkach o wolną Polskę.

W uroczystościach wzięła udział wicemarszałek Maria Kurowska. Obecni byli także; wicewojewoda Piotr Pilch, poseł Wojciech Buczak, wiceprezydent Rzeszowa Henryk Wolicki, dowódcy podkarpackich jednostek mundurowych, weterani, duchowni oraz mieszkańcy miasta.

W trakcie mszy świętej proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie ks. ppłk Władysław Maciej Kozicki zwrócił uwagę na potrzebę sumiennej i ciągłej edukacji najmłodszego pokolenia. Podkreślał, że tylko ukazywanie największych porażek, ale także chwil prawdziwej chwały - pozwoli na wykształcenie zdrowej tkanki patriotów, co w przyszłości może uchronić Polskę i budować jej dobrobyt.

Mszę zakończyło wyprowadzenie sztandarów na plac przed kościołem garnizonowym. Wojskowa część rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu, następnie głos zabrali zaproszeni goście oraz odczytano apel poległych. Złożenie wiązanek kwiatów i salwa honorowa zakończyły rzeszowskie obchody upamiętnienia wybuchu II wojny światowej.

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP