170508 lubaczowW niedzielę 7 maja samorządowcy z województwa podkarpackiego i lubelskiego już po raz ósmy zebrali się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, aby zawierzyć Matce Boskiej Łaskawej swoje Małe Ojczyzny. W nabożeństwie uczestniczył m.in. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska, wicewojewoda Piotr Pilch, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz przedstawiciele podkarpackich i lubelskich samorządów.

Pielgrzymki podkarpackich i lubelskich samorządowców odbywają się 7 maja. Wówczas przypada ustanowiony przez papieża Benedykta XVI odpust ku czci Matki Boskiej Łaskawej. Samorządowcy spotykają się przed cudownym obrazem z wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej, aby tak jak król Jan Kazimierz w 1656 roku, powierzyć Matce Boskiej sprawy publiczne oraz zawierzyć Jej opiece mieszkańców obu regionów.

Uroczystej mszy odpustowej przewodniczył ks. biskup Jan Sobiło z diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie. Biskup podkreślał, że Polska może być dobrym przykładem Państwa katolickiego, które daje nadzieję.

Podczas Mszy Świętej samorządowcy w uroczystej procesji złożyli wspólnie dary. Był wśród nich m.in. obraz św. Brata Alberta. Następnie, jak co roku w Akcie Zawierzenia "Małych Ojczyzn", samorządowcy powierzyli Matce Bożej Łaskawej sprawy Małych Ojczyzn oraz ich mieszkańców. Akt odczytała wicemarszałek Maria Kurowska z wicewojewodą podkarpackim:

Matko Najświętsza, dziś, w murach tej wspaniałej świątyni pragniemy Ci podziękować za opiekę i łaski, jakimi na co dzień szczodrze nas obdarzasz. Są one dla nas znakami, za którymi staramy się podążać w naszej pracy i w codziennym życiu. Nasze podziękowania kierujemy do Ciebie z ufnością, tą samą z jaką Król Polski Jan Kazimierz dziękował Ci za zwycięstwo pod Beresteczkiem. To on w 1656 roku, składając przed Tobą Śluby Królewskie oddał Ci państwo polskie i ogłosił Cię Królową Korony Polskiej – takimi m.in. słowami dziękowali podczas Aktu Zawierzenia samorządowcy.

Po odczytaniu Aktu Zawierzenia marszałek Władysław Ortyl powiedział:

Samorząd to z jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej służba. Właśnie w tej służbie duchowe wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Dlatego na ręce czcigodnych kapłanów, chciałem złożyć wyrazy wdzięczności, że rokrocznie możemy pielgrzymować przed oblicze Matki Bożej Łaskawej, powierzać jej swoje problemy oraz troski – dziękował w lubaczowskiej konkatedrze marszałek Władysław Ortyl.

Na zakończenie uroczystości, na upamiętnienie obchodów Roku św. Brata Alberta, poświęcono i odsłonięto popiersie świętego. Otwarta została również wystawa: „Ślady Świętego Związki św. Brata Alberta z Ziemią Lubaczowską na Podkarpaciu”.

 

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP
Fot. M. Kłak PSST