170406 intronizacjaMarszałek Władysław Ortyl uczestniczył w akcie intronizacji Jezusa Chrystusa za Pana i Króla, oddając w opiekę Serca Pana Jezusa społeczność województwa podkarpackiego.

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się 5 kwietnia 2017 roku, w bernardyńskiej Parafii Wniebowzięcia NMP. Była ona częścią wielkopostnych rekolekcji. Aktu intronizacji w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego dokonali marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, wicemarszałek Maria Kurowska oraz członek zarządu Stanisław Kruczek. Podczas mszy św., której przewodniczył ksiądz biskup Kazimierz Górny akty intronizacji wypowiedziało także 16 innych delegacji.

A oto tekst aktu intronizacji dokonanej przez marszałka Władysława Ortyla.    

AKT  INTRONIZACJI  
NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA  PANA  JEZUSA
KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANÓW
 

PRZEDSTAWICIELI  
SAMORZĄDU  WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO

 

Serce Jezusa, naszego Króla i Pana, aż do śmierci posłuszne, poświęcamy się Tobie. Ty, mając najwyższą władzę, żyłeś jak ten, który służy.

Oto my, przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego, oddajemy się Tobie, naszemu Królowi i Panu. Chroń nas od niebezpieczeństw, które grożą tym, którzy piastują władzę. Niech nasza służba będzie z pożytkiem dla wszystkich potrzebujących. Obdarz nas Panie darem miłości, mądrości, roztropności i sprawiedliwości.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Królem, który ma pełnię władzy, Ty będziesz sądził wszystkie narody, także każdego z nas; dozwól, niech nasza praca przyniesie dobro wszystkim mieszkańcom Podkarpacia.

Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami!
Króluj nam Chryste!
 

Galeria 1

Galeria 2

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Biuro prasowe UMWP
Foto  o. Artur Stępień (Galeria 1)
Natalia Mierzwa-Sowa (Galeria 2)