170302 zolnierzeCentralne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zakończył Apel Poległych na placu przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W uroczystościach uczestniczył prezydent Andrzej Duda, obecny był także marszałek Władysław Ortyl.
 - Ci, których święto dziś obchodzimy, tę prawdę rozumieli doskonale, że wartości większej nie ma, że ich własne życie nie jest wielką wartością w porównaniu z wolnością, suwerennością i niepodległością polskiego państwa. Byli Żołnierzami Rzeczypospolitej - pisanymi wielkimi literami - mówił do zgromadzonych na placu Piłsudskiego prezydent RP, podkreślając ofiarę jaką składali “niezłomni” na ołtarzu ojczyzny.
 
Wcześniej w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym dla niepodległości Polski, honorując także osoby pielęgnujące pamięć o tamtych wydarzeniach. Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości odznaczona została Danuta Iwan, żołnierz AK, córka Adama Lazarowicza - kierownika Okręgu Rzeszowskiego WiN, upamiętnionego w Rzeszowie. Jego popiersie stanowi część pomnika poświęconego Żołnierzom Wyklętym.
 
Marcowe święto stało się także okazją do nadania patronów jednostkom Wojsk Obrony Terytorialnej. Szef MON, Antoni Macierewicz wręczył dowódcom jednostek WOT, decyzje nadania imion, przejęcia tradycji oraz przyjęcia nazw wyróżniających.
 
-  Dziś trzy pierwsze brygady ściany wschodniej, podlaska, lubelska, rzeszowska przyjmą imiona Żołnierzy Niezłomnych, Pułkownika Władysława „Mścisława” Liniarskiego, pułkownika Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i przyjmie wreszcie imię Łukasza Cieplińskiego „Pługa”. Do Polski, do armii polskiej wraca i na zawsze pozostanie wielka tradycja, wielki obowiązek służenia Bogu i Ojczyźnie, służenia niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział minister Macierewicz.
Patron 3 Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie płk Łukasz Ciepliński był prezesem IV Zarządu WiN, 1 marca 1951 r został zamordowany wraz z towarzyszami. Brygada otrzymała nazwę wyróżniającą "Podkarpacka" i przejęła tradycje miejscowego podokręgu i inspektoratów AK oraz okręgu i rejonów WiN.

oprac. na podst KPRP i MON

fot. KPRP, MON i Min. Kult.