Funkcjonariusze rozpoczynający służbę w szeregach podkarpackiej policji złożyli dziś tj. 1 marca ślubowanie. Uroczystość odbyła się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wziął w niej udział członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie – nadinsp. dr Krzysztof Pobuta.

Ślubowanie złożyło 31 nowo przyjętych policjantów, którzy wypowiadając słowa roty ślubowania, przyjęli na siebie wielką odpowiedzialność strzeżenia bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia. 27 policjantów i 4 policjantki odebrało legitymacje służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Krzysztofa Pobuty. 

Gratulacje i życzenia przekazali policjantom wojewoda oraz członek zarządu Stanisław Kruczek, który powiedział m.in. takie słowa:

Miejcie świadomość, że od dziś, każdego dnia mieszkańcy Podkarpacia będą pokładać w Was i w Waszej pracy nadzieję na spokojne życie bez przestępstw, przemocy i aktów agresji. To duże zobowiązanie, które przekłada się na sposób wykonywanych obowiązków, które zawsze muszą być wypełniane z zachowaniem najwyższych standardów.

Duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman odczytał tekst modlitwy policjanta pochodzący z czasów II wojny światowej.

W przyszłym tygodniu nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, a potem wrócą do swoich jednostek macierzystych. Nowi policjanci zasilą szeregi podkarpackiej Policji, trafią do Oddziału Prewencji Policji oraz komend miejskich i powiatowych. Teraz przed nimi półroczne szkolenie podstawowe, które odbędą w jednej ze szkół Policji.

Dzisiejsza uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Insp. Paweł Filipek - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, z rąk Wojewody Podkarpackiego odebrał „Brązowy Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant Wojewódzki Policji za osiągnięcia w służbie wyróżnił trzech policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Ponadto pamiątkowe ryngrafy za osiągnięcia sportowe otrzymali st. sierż. Sławomir Chopiak z KPP w Jaśle, sierż. Krzysztof Weres i sierż. Paweł Szczepański z Wydziału Konwojowego KWP w Rzeszowie oraz st. sierż. Krzysztof Parma z KPP w Stalowej Woli. 

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP
Fot. Urząd Wojewódzki