170224 nagrodaKsiądz prałat Kazimierz Kaczor - kapłan diecezji przemyskiej, działacz społeczny, długoletni proboszcz parafii w Haczowie i najdłużej posługujący diecezjalny duszpasterz rolników został laureatem Nagrody imienia biskupa Romana Andrzejewskiego. W uroczystości wręczenia prestiżowej nagrody uczestniczyła wicemarszałek Maria Kurowska.

Wyróżnienie, przyznawane od trzynastu lat przez Fundację Solidarna Wieś otrzymują osoby zasłużone w pracy na rzecz środowisk wiejskich, rozwoju kulturalnego i gospodarczego małych miast i wsi. Kapituła Nagrody doceniła ks. prałata K.Kaczora za wielkie zasługi dla Ojczyzny i Kościoła, walkę o prawa Kościoła, prywatne rolnictwo i niepodległość Polski, podkreślając że  determinacja i wierność wyznawanym wartościom nawet w trudnych czasach, przynosi sukces. 

W uroczystości, która odbyła się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski uczestniczyli  m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta RP minister Małgorzata Sadurska, wicemarszałek senatu Adam Bielan, przedstawiciele rządu, władz i instytucji działających na rzecz rolnictwa, członkowie kapituły nagrody oraz jej laureaci z ostatnich lat. Gościem ks. Prałata K.Kaczora była również Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska. Gratulując kapłanowi nagrody wyraziła uznanie dla jego wielkiej posługi, z której owoców wszyscy dzisiaj jako naród, czerpiemy.

Ksiądz Kaczor w okresie komunizmu czynnie wspierał tworzące się organizacje rolników, dające początek ruchowi solidarnościowemu na polskiej wsi. Miał ogromne zasługi dla powstania "Solidarności" rolników 12 maja 1981 r., a także w kształcenie liderów ruchu ludowego i tworzenie katolickich uniwersytetów ludowych. W stanie wojennym ks. K.Kaczor ukrywał nielegalną drukarnię, pomagał represjonowanym. Zapisał się także w historii jako organizator akcji odzyskiwania kościołów i cerkwi zamienionych przez komunistyczne władze na magazyny. Uratował dla kultury wiele zabytkowych budowli. W 2003 roku na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO wpisany został po remontach i konserwacji drewniany kościół w Haczowie. Za swoją działalność kapłan został skazany na 2 lat więzienia.

Kapituła podkreśliła, że ks. Kaczor przekazywał mieszkańcom wsi tę prawdę, którą głosił bp Andrzejewski, w myśl której "należy utrzymać ziemię, zachować wiarę i pielęgnować polskość".

Podczas uroczystości laudację wygłosił ks. abp Józef Michalik, metropolita senior archidiecezji przemyskiej. Podkreślał rozległą działalność duszpasterską i społeczną ks. Kaczora. Przypomniał, że w 1997 r. był on głównym koordynatorem przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Krośnie, połączonej z kanonizacją św. Jana z Dukli. Zapewnił, że, pomimo przejścia na emeryturę, ks. Kaczor nadal chętnie i bez rozgłosu angażuje się w działalność duszpasterską i społeczną.

Nagrodę - statuetkę symbolizującą trzy kłosy zboża wręczył laureatowi ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Postawę ks. K.Kaczora i jego dzieło życia porównał do hojnego siewcy, który uwierzył w moc ziarna. Warto zwrócić uwagę na symboliczny wymiar nagrody, którą przemyski kapłan otrzymał w 35. rocznicę utworzenia NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

 

Foto Andrzej Józefczyk

Tekst Krystyna Kasprzyk

Kancelaria Zarządu