logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Kultura w regionie

wrota-kult

Wit Karol WojtowiczPoruszające spotkanie Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tym razem w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej.

Każda ofiara ma imię” – pod takim tytułem miało miejsce IX spotkanie Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci, które tym razem odbyło się w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Udział w nim wzięli nie tylko mieszkańcy Markowej i Łańcuta, ale również przedstawiciele lokalnych samorządów wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, Władysławem Ortylem.

W poruszającej prelekcji, gość specjalny tego spotkania - pani Ewa Koper z Muzeum-Miejsca Pamięci w Bełżcu - przedstawiła jednostkowe historie ofiar, które trafiły do tego obozu zagłady. Choć Holokaust odebrał im tożsamość, skazując nie tylko na unicestwienie w znaczeniu dosłownym, ale także na niepamięć. Dzięki prowadzonym od niedawna badaniom udaje się stopniowo przywracać im ich imiona...

Wystąpieniu towarzyszyła dyskusja angażująca wielu ze zgromadzonych gości. O dzisiejszej kulturze pamięci, a przede wszystkim potrzebie powtarzania historycznej prawdy, często spotykając się z wyparciem i niezrozumieniem, mówił marszałek Władysław Ortyl. Jednocześnie podkreślił, jak ważne są inicjatywy kultywujące pamięć, takie jak "Łańcucka Resursa Kultury Pamięci", w ramach której odbyło się to spotkanie.

Wydarzenie z 26 stycznia to istotny wkład samorządu województwa, Muzeum Zamku w Łańcucie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej oraz organizatorów Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci w podkarpackie obchody IX Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Warte podkreślenia jest również to, że spotkanie odbywało się w ramach zainicjowanych przez Ruch Społeczny Pro Publico Bono Dni Kultury Pamięci, stanowiących cykl wydarzeń, które w formie spotkań, konferencji, seminariów, a także wydarzeń artystycznych i kulturalnych dzieją się corocznie w całej Polsce, a wspólnym punktem odniesienia dla organizatorów Dni Kultury Solidarności i poszczególnych wydarzeń jest Karta Solidarności.

Ten właśnie dokument jest rzeczywistą podstawą tworzenia instytucji życia społecznego, która wspiera powstawanie lokalnych porozumień, między podmiotami obywatelskimi a organami władzy państwowej i samorządowej, zawieranych dla realizacji zasad i postanowień Karty Solidarności, które mają znaczący wpływ na społeczną rzeczywistość w różnych jej wymiarach.

Karta stanowi o konieczności budowy wspólnoty w oparciu o porozumienie i współdziałanie możliwie wszystkich struktur samorządu powiatowego, samorządów gminnych, instytucji naukowych, edukacyjnych i gospodarczych, a przede wszystkim samych obywateli i ich organizacji. Stanowi także o zasadzie współdziałania opartego na trosce o bliźniego.

Karta jest nie tylko dokumentem, odwołującym się do dziedzictwa świętego Jana Pawła II – jej podpisanie miało miejsce w trzydziestą rocznicę Bierzmowania Dziejów (mszy papieskiej na krakowskich Błoniach 10 czerwca 1979 rok), ale przede wszystkim – instytucją życia społecznego. To podstawowy instrument wspierania rozwoju samorządności obywatelskiej.

Celem, jaki przyświecał jej ustanowieniu jest rozwój cywilizacji solidarności, która wiąże się ściśle z coraz aktywniejszym i szerszym angażowaniem się obywateli w sprawy publiczne - ich troskę o dobro wspólne i siebie nawzajem.

Wprawdzie Dni Kultury Solidarności zwyczajowo mieszczą się w datach od 17.10 (ustanowiony przez ONZ dniem walki z ubóstwem) do 10.12 (dzień praw człowieka), to jednak tym razem organizatorzy postanowili włączyć w nie również to szczególne wydarzenie, jakim są obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, gdyż traktują one właśnie o postawach ludzkich i o międzyludzkiej solidarności.

Holocaust to tragiczny fakt zaistniały w historii narodu Polskiego i Żydowskiego skutkujący do dziś na wielu płaszczyznach. Jedną z tych nich jest depersonalizacja ofiar.

W tym miejscu konieczne jest podkreślenie szczególnego miejsca, w jakim odbyło się spotkanie. To właśnie Muzeum poświęcone upamiętnieniu heroicznej postawy Polaków, którzy w tym dramatycznym dla naszych narodów czasie byli w stanie poświęcić własne życie - dobro najwyższe, jakie zostało nam dane - by ratować bliźnich niezależnie od wyznania.

Muzeum to jest jednocześnie oddziałem Muzeum Zamku w Łańcucie, które realizuje program Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci. Resursa natomiast, zgodnie z jej nazwą, została powołana do życia, aby budować i kultywować kulturę pamięci. Pamięci nie tylko o doniosłych momentach w naszej historii, ale także o tragicznych wydarzeniach i ich ofiarach.

Idea Łańcuckiej Resursy powstała z kolei we współpracy ze środowiskiem muzealników i w kręgu przedstawicieli instytucji kultury, które to instytucje kultury /kultury pamięci/ mogą swoją pracą przyczynić się do przywracania tożsamości ofiarom.

Taką właśnie tytaniczną pracę wykonała Pani Ewa Koper dokumentując i przedstawiając zebranym podczas spotkania Resursy losy ofiar Holocaustu zamordowanych w nazistowskim obozie w Bełżcu. Tym samym pokazała, jaką rolę w praktyce odgrywają instytucje kultury i zatrudnieni w nich ludzie w przywracaniu pamięci i tożsamości ofiarom tych tragicznych wydarzeń. Tu właśnie ujawnia się kultura pamięci, dla której m.in. powołana została Łańcucka Resursa Kultury Pamięci.

Tomasz Wasielewski
Kancelaria Zarządu UMWP

 

Statystyka

Odwiedza nas 652 gości oraz 0 użytkowników.