170124 oplatekpsstSamorządowcy z Podkarpacia spotkali się w Filharmonii Podkarpackiej, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie noworoczne życzenia. Gości powitał Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego i jednocześnie Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. 

Udział w spotkaniu wzięli również: Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki, J.E. Adam Szal, Arcybiskup Metropolita Przemyski oraz J.E. Edward Białogłowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej.

Przybyłych do filharmonii gości, w świąteczny klimat wprowadził koncert kolęd w wykonaniu wielkopokoleniowego Zespołu Lubatowianie z Lubatowej. Po nim marszałek powitał przybyłych na spotkanie samorządowców. W swoim przemówieniu nawiązał do roli samorządu terytorialnego i ciążącej na samorządowcach odpowiedzialności za przyszłość regionu i Małych Ojczyzn. Zwrócił też uwagę na potrzebę rozumienia przez samorządowców potrzeb mieszkańców, ich problemów oraz umiejętności postrzegania rzeczywistości z większej perspektywy:

- Samorząd terytorialny pełni niezwykle ważną rolę w demokracji, zabezpieczając potrzeby lokalnej i regionalnej społeczności. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze samorządy wpisywały się w rozwój gospodarczy i społeczny państwa polskiego. Dlatego podejmujemy wiele zadań i inicjatyw służących szeroko pojętemu rozwojowi – mówił marszałek, który w swojej wypowiedzi równocześnie nawiązał do działalności PSST:

- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych popularyzuje idee samorządności i angażuje się w publiczną debatę dotyczącą rozwoju regionalnego, a tym samym działa na rzecz zwiększenia potencjału gospodarczego i społecznego Podkarpacia. Liczne konferencje i szkolenia prowadzone przez PSST przekładają się na profesjonalizację podkarpackich samorządów i pobudzają dyskusje na tematy ważne dla samorządności i funkcjonowania lokalnych społeczeństw. Nie można też pominąć wkładu PSST w organizację dożynek wojewódzkich, czy dnia samorządu terytorialnego, które integrują lokalną społeczność Podkarpacia – zwrócił uwagę marszałek Ortyl.

Jednocześnie w swoim wystąpieniu wyliczył dokonania samorządu województwa w minionym roku i nawiązał do planów na bieżący rok, w których nie zabrakło inwestycji infrastrukturalnych i działań z zakresu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Marszałek wspomniał też o mającym odbyć się za kilka dni Forum Europa-Ukraina, poświęconemu przyszłym relacjom politycznym i gospodarczym. W tym kontekście nawiązał do sytuacji sprzed kilku dni, dotyczącej niewpuszczenia na Ukrainę prezydenta Przemyśla:

- To wydarzenie kładące cień na nasze relacje i pracę, jaką wkładamy w kształtowanie poprawnych, dwustronnych stosunków. Mam jednak nadzieję, że ten problem uda się szybko rozwiązać, a wzajemne relacje zostaną przywrócone na właściwy tor – powiedział Władysław Ortyl.

Po oficjalnej części, arcybiskup przemyski Adam Szal poświęcił opłatki, które następnie trafiły do rąk samorządowców. Przy muzyce kolęd, oprócz tradycyjnie składanych sobie życzeń: zdrowia, szczęścia, pomyślności, dało się usłyszeć także życzenia realizacji planów i zamierzeń na 2017 rok, ambitnych projektów, a nawet skutecznego pozyskiwania Funduszy Europejskich.

 

Tekst:
D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP
Foto:
M. Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP