urzad skosMinisterstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiły do Marszałków Województwa z inicjatywą uzupełniania kontraktów terytorialnych o dodatkowe inwestycje z dziedziny kultury najważniejsze dla regionów. Celem tego zamierzenia jest wzmocnienie roli kontraktów terytorialnych w sektorze kultury oraz identyfikacja najważniejszych przedsięwzięć z zakresu kultury.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza wstępny nabór projektów z zakresu kultury na listę przedsięwzięć priorytetowych w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, które mogłyby aplikować do PO Infrastruktura i  Środowisko w kolejnych naborach począwszy od 2017 r.

Zgłaszane projekty muszą wpisywać się w warunki określone dla Osi priorytetowej VIII, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w tym w zakresie typów projektów oraz typów beneficjentów.

Propozycje projektów należy składać na formularzu „fiszy projektowej” w formie papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
ul. Lisa-Kuli 13
35-010 Rzeszów
II piętro, pok. 40.

oraz przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 17 747 59 23, 17 747 59 62.