Przebywający na Podkarpaciu ksiądz arcybiskup Edward Nowak z Rzymu odwiedził Urząd Marszałkowski, gdzie spotkał się z Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Marią Kurowską. Księdzu arcybiskupowi towarzyszył ks. Andrzej Stopyra, proboszcz parafii konkatedralnej w Lubaczowie oraz Wit Wojtowicz, dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie.
Następnie udali się do Markowej, gdzie zwiedzili Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów. Zapoznali się z historią bohaterskiej rodziny Ulmów, obejrzeli wystawę stałą, prezentującą historie ratowania Żydów przez Polaków podczas wojny na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiegooraz wystawę czasową o pomocy Polaków dla ludności żydowskiej w okupowanej Polsce. W tej części wizyty uczestniczył także ks. Stanisław Ruszała, proboszcz parafii z Markowej.
Ks. arcybiskup wraz z wicemarszałek Marią Kurowską i towarzyszącymi osobami zapalili znicze przed tablicą upamiętniająca ofiary zagłady oraz nieznanych Polaków ratujących Żydów. Na koniec wizyty abp E. Nowak wpisał się do  księgi pamiątkowej:
„Podziwiam, dziękuję. Proszę Pana Boga, aby taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła”.
 
Abp Edward Nowak, urodził się w 1940 roku w Nowym Żmigrodzie, obecnie mieszka w Rzymie. Studiował w seminarium duchownym w Przemyślu, następnie w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Był sekretarzem kardynała Rubina w czasie obrad Soboru Watykańskiego II, przez 16 lat pracował również w Kongregacji Wychowania Katolickiego. W 1990 roku przeszedł do Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych. Sakrę biskupią otrzymał z rąk Papieża Jana Pawła II. Asesor Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie i Kanonik Bazyliki Papieskiej św. Piotra w Watykanie.
W swoim herbie biskupim umieścił elementy geograficzne i historyczne Nowego Żmigrodu: górę Trzech Krzyży i smoka.
 
Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP
Archiwum Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej