W Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach odbyła się uroczystość konsekracji kaplicy Bożego Miłosierdzia. Z tej okazji słowa podziękowania i wdzięczności oraz kosz kwiatów dla Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM przekazał marszałek Władysław Ortyl.

Uroczystości poświęcenia kaplicy Bożego Miłosierdzia Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM przewodniczył metropolita przemysko-warszawski obrządku greckokatolickiego abp Eugeniusz Popowicz. Podczas liturgii pontyfikalnej prowadzonej w języku ukraińskim miał miejsce obrzęd poświęcenia ikonostasu.

Panie, Boże nasz, Ty nie odrzucasz obrazów Twoich świętych, ale z miłością przyjmujesz ich, abyśmy spoglądając na nich, oczami naszego rozumu wspominali ich dzieła i życie, które podobało się Tobie i tak jak czytając Św. Pisma rozmyślali nad nimi. Łaskawie prosimy Cię, abyśmy te ikony, napisane na cześć i chwałę i wspomnienie zbawiennego wcielenia Jednorodzonego Syna Twego, o czym głosi nam Święta Ewangelia, nie tylko darzyli szacunkiem, ale spoglądając na ich wizerunki, przyjęli rozumem i zachowali z wdzięcznością w pamięci – to słowa modlitwy bezpośrednio poprzedzającej moment pokropienia wodą święconą.

Po zakończeniu liturgii nastąpiła pora na okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. W imieniu marszałka Władysława Ortyla głos zabrał Waldemar Szumny. Podziękował za zaproszenie na uroczystość konsekracji kaplicy oraz za codzienny trud i pracę wykonywaną przez siostry w domu pomocy społecznej. Jednocześnie poinformował o dotychczasowych działaniach i zapewnił o dalszym wspieraniu przez samorząd województwa obszaru pomocy społecznej. Na zakończenie przekazał kosz kwiatów od marszałka Władysława Ortyla.

Waldemar Szumny
Kancelaria Zarządu
Zdjęcia: EDPS w Prałkowcach