160425markowaW Markowej marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Bogdan Romaniuk spotkali się z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w organizację uroczystości otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Poseł RP Kazimierz Gołojuch, przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, wójtowie gmin Markowa i Tryńcza, a także przedstawiciele Komend Powiatowych Policji z Łańcuta i Przeworska, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Obecni byli także mieszkańcy Markowej szczególnie zaangażowani w organizację uroczystości, dyrektor Muzeum w Łańcucie, kierownik Muzeum Ulmów – Mateusz Szpytma oraz reprezentanci departamentów urzędu marszałkowskiego zaangażowanych w organizację uroczystości.

Marszałek podziękował za nadzwyczajne zaangażowanie zaproszonych osób i reprezentowanych przez nie instytucji. Głos zabierali również pozostali uczestnicy spotkania. Podczas spotkania Poseł RP Kazimierz Gołojuch oraz starosta łańcucki Adam Krzysztoń wręczyli marszałkowi W. Ortylowi, wicemarszałkowi B. Romaniukowi i dr. Mateuszowi Szpytmie pamiątkowe upominki oraz listy gratulacyjne.

Aleksander Konopek

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego