160411 ambasadorMIELECTakie muzeum jak to, może być bramą wiedzy na temat tego, jak Polacy cierpieli podczas Holokaustu. Muzeum w Markowej, obok Auschwitz i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pokazuje z jak fatalną rzeczywistością spotkali się Polacy, jak okrutny los został zgotowany tym, którzy Żydom pomagali – powiedział E. Pickles.

Na domiar złego, to właśnie w Polsce Niemcy ulokowali straszliwe obozy śmierci. Polska musi być kustoszem pamięci... Niestety, często jednak postrzegana jest przez pryzmat obozów zagłady i Holokaustu – dodał Eric Pickles, minister brytyjskiej Partii Konserwatywnej, który obecnie pełni funkcję wysłannika tamtejszego rządu do spraw post-Holokaustu.

Minister Pickles rozpoczął swoją oficjalną wizytę w naszym kraju od Podkarpacia. Pierwszym miejscem, jakie odwiedził w regionie, było Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej, gdzie został przyjęty przez dyrektora tej jednostki, dr. Mateusza Szpytmę. W imieniu marszałka Władysława Ortyla, z delegacją brytyjskiego rządu spotkał się w Markowej wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Wizytę zainicjowano od złożenia zniczy pod tablicą upamiętniającą Polaków ratujących Żydów, znajdującą się na placu obok muzeum. Następnie, gospodarze miejsca przybliżyli historię bohaterskiej rodziny Ulmów, jak i samej placówki.

– Idea budowy muzeum zrodziła się w 2008 roku. Powstawało ono osiem lat. Wielki szacunek i uznanie należy się marszałkowi Władysławowi Ortylowi, który pokierował tą inwestycją i doprowadził ją do końca – powiedział wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Dyrektor muzeum, dr Mateusz Szpytma, opowiedział gościom tragiczną historię rodziny Ulmów. Odpowiadając na pytanie ministra Picklesa, czy znane jest nazwisko osoby, przez której donos Ulmowie zostali rozstrzelani wraz z ukrywanymi przez nich ośmioma Żydami, powiedział – Tak, najprawdopodobniej na rodzinę Ulmów złożył donos granatowy policjant z Łańcuta, na którym następnie Polskie Państwo Podziemne wykonało wyrok śmierci za zdradę ojczyzny. Co jednak należy zaznaczyć, mieszkańcy Markowej nie dali się zastraszyć. Do końca wojny w ukryciu przeżyło tutaj dwudziestu jeden Żydów. Pomimo tego, co się stało z Ulmami, inne rodziny, które niosły pomoc Żydom, nie zaniechały udzielania tej pomocy, chociaż wiedziały, co może je spotkać. Świadczy to o niezwykłym heroizmie – podkreślił dr Szpytma. Co warto zaznaczyć, od otwarcia, muzeum odwiedziło pięć tysięcy osób. W samym dniu przyjazdu ministra Picklesa, do Markowej przybyła 107-osobowa grupa turystów, której członkami byli Żydzi, Arabowie i Beduini.

Kończąc swoją wizytę w Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów, Sir Eric Pickles powiedział – To muzeum o znaczeniu ogólnonarodowym. Po wizycie w Markowej, wysłannik brytyjskiego rządu do spraw post-Holokaustu odwiedził jeszcze m.in. podkarpacką Dolinę Lotniczą.

---

Eric Pickles – minister brytyjskiej Partii Konserwatywnej oraz wysłannik brytyjskiego rządu do spraw post-Holokaustu. W latach 2009-2010, pełnił funkcję przewodniczącego Partii Konserwatywnej. Obecnie jest przewodniczącym partii Przyjaciół Izraela. Eric Pickles został mianowany specjalnym wysłannikiem do spraw post-Holokaustu we wrześniu 2015 roku, zastępując Sir Andrew Burns’a, który ustąpił po 5 latach pełnienia tej roli. Eric Pickles ściśle współpracuje z szeroką gamą organizacji edukacyjnych oraz naukowcami zajmującymi się problematyką Holokaustu w Wielkiej Brytanii.

Zofia Sumara

Kancelaria Zarządu