Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej, promocja książki o Łukaszu Cieplińskim oraz prelekcja naukowa, to dzisiejsze wydarzenia, którym w sali audytoryjnej przewodniczył wicemarszałek Bogdan Romaniuk. W imieniu zarządu województwa przywitał gości – wojewodę, parlamentarzystów, kombatantów oraz młodzież szkolną, a wszystko to w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wicemarszałek Bogdan Romaniuk wspomniał o historii Żołnierzy Wyklętych, ich zasługach i ofierze jaką ponieśli. Poinformował jednocześnie, że radni województwa podczas ostatniej sesji przyjęli stanowisko, które upamiętnia czyny Żołnierzy Niezłomnych.
Pamiętamy, że była to bohaterska śmierć […] dlatego radni województwa podkarpackiego składają szczególny hołd i szacunek, którzy bohatersko walczyli o godność i honor polskiego żołnierza, o niepodległą Polskę, wolną od obłudy sowieckiej propagandy, o Polskę rządzoną przez Polaków, których głównym przesłaniem było hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” – mówił wicemarszałek.      
 
O tym, że święto Żołnierzy Wyklętych oficjalnie obchodzimy od 5 lat wspomniał Dariusz Iwaneczko, dyrektor rzeszowskiego IPN. Mówił też o ogromnym zainteresowaniu młodych ludzi historią żołnierzy wyklętych, ich fascynacji i chęci poszukiwania przez nich nowych bohaterów. Wspominał też o uroczystościach państwowych, w których uczestniczył obok Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.
Mamy obowiązek przypominać o naszych bohaterach, mówić o nich prawdę. Mamy obowiązek ich szanować, czcić podobnie jak swoją wiarę, ojczyznę i przekonania – podsumował dyrektor Iwaneczko.
Do słów tych przyłączyła się Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki. Mówiła o tym, jak wielka niesprawiedliwość spotkała tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. Zdaniem wojewody Narodowy Dzień Pamięci to nie tylko spłata długu wobec Żołnierzy Niezłomnych, ale także wyraz wielkiej wdzięczności.
Ich czyn dał nam możliwość życia w wolnym kraju – podkreśliła wojewoda.  
W imieniu parlamentarzystów głos zabrał poseł Wojciech Buczak. Wyraził wdzięczność dla marszałka Ortyla za możliwość zorganizowania promocji książki ks. Józefa Maja - „Polska zwycięży. Rzecz o Łukaszu Cieplińskim” - w sali im. Łukasza Cieplińskiego. To jedno z tych działań, obok odsłonięcia pomnika płk. Cieplińskiego - 13 listopada 2013 roku, które są oddolnymi inicjatywami promującymi pamięć o Żołnierzach Wyklętych.
To wielka nadzieja na przyszłość i na to, że w Polsce będziemy budować na prawdzie. To wielkie zwycięstwo Żołnierzy Niezłomnych – podsumował poseł Buczak
 
Sebastian Kieszkowski
fot. Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP