160302 cielpinskiNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych tradycyjnie obchodzony jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiciele władz województwa oraz związków zawodowych  złożyli kwiaty przed tablicą poświęconą płk. Łukaszowi Cieplińskiemu.

Po odśpiewaniu patriotycznych pieśni i złożeniu wiązanek, do uczestników spotkania zwróciła się wicemarszałek Maria Kurowska.

- Trzeba pamiętać o tych, którzy przez lata byli zapomniani – a są prawdziwymi bohaterami. Nam obecnie przyszło włączyć się w realizację niepodległościowej idei, dziś budujemy niepodległość poprzez naszą pracę, poprzez znajomość historii. Bo naród, który nie zna swojej przeszłości, nie jest godzien przyszłości – to słowa marszałka Piłsudskiego – mówiła Maria Kurowska.