70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej została uczczona przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Przeworsku.
Uroczystość z okazji okrągłej rocznicy, która odbyła się 4 listopada br. stała się okazją do przypomnienia o ofiarności i waleczności rodaków poległych w II wojnie światowej oraz refleksji nad losami tych, którzy przeżyli lata ucisku.
Podczas tego szczególnego wydarzenia nie mogło zabraknąć przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego, na czele z członkiem zarządu – Lucjanem Kuźniarem oraz radnym województwa Tomaszem Burym.
Wszystkich przybyłych gości powitał Julian Kamycki – prezes zarządu koła. Następnie głos zabrał Lucjan Kuźniar, odnosząc się w okolicznościowym wystąpieniu do dramatu II wojny światowej oraz konieczności upowszechniania wśród młodego pokolenia wiedzy o losach Ojczyzny w tamtych latach.
Na dzisiejszą uroczystość składa się wiele wydarzeń historycznych, o których trzeba zawsze pamiętać. To właśnie Wasze opowieści i wspomnienia, osób które mają w pamięci dramat II Wojny Światowej są dzisiaj świadectwem niezłomnej walki, poświęcenia, oddania Ojczyźnie i patriotyzmu. Upowszechniając te wspomnienia umacniamy fundament naszej tożsamości narodowej, dając świadectwo historii i miłości Ojczyzny. Polacy byli pierwszym narodem, który z bronią w ręku przeciwstawił się agresorowi.
Wszyscy nosimy w sobie wielki dług w stosunku do tych, którzy przed laty podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Dzisiaj czcimy ich pamięć i bohaterstwo - mówił Lucjan Kuźniar.
 
Lucjan Kuźniar zwrócił również uwagę, że zawsze musimy troszczyć się o wolność, z której mamy przywilej korzystać w obecnych czasach.
 
Ciesząc się z wolności, nie zapominajmy, że nie została nam ona dana raz na zawsze. Rolą naszego pokolenia jest budowanie pokoju na świecie i w nas samych. Nie tylko w procesie przeciwdziałania przemocy wojennej, ale przede wszystkim w naszych sercach, umysłach i naszym codziennym życiu – zaznaczył Lucjan Kuźniar.
Na koniec podziękował członkom Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Przeworsku, składając im serdeczne życzenia.
 
Uroczystość stała się również sposobnością do wręczenia odznaczeń i dyplomów dla zasłużonych kombatantów oraz osób wspierających Związek i jego członków. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku zaprezentowały przygotowany z tej okazji program artystyczny.
Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu UMWP