Temu poświęcone było sympozjum naukowe w 90. rocznicę śmierci ks. A. Dziurzyńskiego oraz w  250 - lecie ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego ks. Dziurzyński był wielkim czcicielem. Uroczystościom przewodniczył ks. Arcybiskup Józef Michalik.

Gościem spotkania była Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, na ręce której ks. proboszcz Tadeusz Nowak złożył podziękowania za pomoc materialną Urzędu Marszałkowskiego przy organizacji konferencji. Na spotkanie przybyli także senatorowie: Alicja Zając i Stanisław Piotrowicz, poseł Piotr Babinetz, przedstawiciele duchowieństwa, samorządu powiatowego i gminnego, dyrektorzy miejscowych szkół wraz z młodzieżą, przedstawiciele organizacji i współpracujących z parafią firm oraz licznie parafianie.

Życie i dziedzictwo ks. Antoniego Dziurzyńskiego przybliżyli znakomici prelegenci. Ksiądz prof. dr hab. Józef Marecki  z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wprowadził zebranych w egzystencjonalny  wątek Kościoła w Galicji na początku XX wieku akcentując, że z chwilą uruchomienia w Bóbrce pierwszej w świecie kopalni ropy naftowej (1854), dla Bóbrki zaczął się złoty okres.

Ks. Antoni Dziurzyński przybył do Bóbrki w 1903 roku, a już w dwa lata później rozpoczął budowę nowej świątyni, poprzednia była zbyt mała dla rozwijającej się parafii. Murowany kościół w stylu neogotyckim wzniesiono w latach 1905-1908, konsekrowano w 1910 roku. Kościół zachwyca swą harmonią, urzeka pięknem, dbałością o każdy szczegół.

W życie i działalność duszpasterską ks. A. Dziurzyńskiego wprowadził zebranych ks. dr Tomasz Bałuka, wykładowca w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, a ks. dr Henryk Borcz z  Instytutu Teologicznego w Przemyślu przedstawił parafię w Bóbrce w czasie duszpasterskiej posługi księdza. Ks. prałat dr Andrzej Skiba, dziekan i archiprezbiter sanocki mówił o wielkiej czci ks. A. Dziurzyński do Najświętszego Serca Pana Jezusa, czego wyrazem jest m.in. witraż w oknie głównym kościoła.

Zwieńczeniem sympozjum była msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem  ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, po której ks. Arcybiskup pobłogosławił odrestaurowaną XIX-wieczną figurę św. Heleny, zlokalizowaną w pobliżu kościoła. Procesja na cmentarz i poświęcenie odbudowanego pomnika ks. Antoniego Dziurzyńskiego oraz wspólna modlitwa były zwieńczeniem uroczystości.

Organizatorem sympozjum, pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, była Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka oraz Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce.

Ks. Antoni Dziurzyński ur. 11.06.1868 r. w Leżajsku. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, praktykował w Kancelarii Adwokackiej w Leżajsku. Studia teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Przemyślu, został wyświęcony w 1894 r. Od 17.07.1903 r. administrator a następnie od 10.09.1903 proboszcz w Bóbrce. Budowniczy obecnego kościoła w Bóbrce. Od 1923 r. dziekan dukielski. Zmarł 01.10.1925 r. Spoczywa na cmentarzu w Bóbrce.

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu