W ostatnią sobotę września w murach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie miała miejsce IV Podkarpacka Gala Młodych Artystów „Podkarpackie Klimaty”. Z tej okazji okolicznościowy list do  uczestników uroczystości skierował marszałek Władysław Ortyl.

W sobotnie popołudnie WDK w Rzeszowie gościł młodych podkarpackich artystów, których powitała prezes fundacji Podkarpacka Akademia Rozwoju – Agnieszka Woś. W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego głos zabrał Waldemar Szumny.

– Wszystkim młodym uczestnikom konkursu gratuluję artystycznych pasji oraz życzę, abyście mogli dzięki swoim uzdolnieniom i pracy przeżywać niezapomniane emocje, odnosić sukcesy i spełniać marzenia. Serdeczne gratulacje kieruję do laureatów życząc, abyście ten sukces wykorzystali do jeszcze większej i bardziej wytrwałej pracy przy rozwijaniu swych talentów – to słowa odczytane z listu marszałka Władysława Ortyla.

W kolejnych zdaniach marszałek przypomniał o przeznaczeniu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ostatnich latach prawie 30 mln zł na stypendia dla uczniów oraz o wspieraniu uzdolnionej podkarpackiej młodzieży w ramach programu „Nie zagubić talentu”.

Dlatego cieszy mnie każda kolejna inicjatywa, która ukazuje, jak wielu zdolnych, młodych ludzi mieszka na Podkarpaciu. Dziękuję zarówno organizatorom, jak i uczestnikom konkursu za zaangażowanie i wysiłki, jakie wkładają Państwo w rozwijanie zdolności, promowanie aktywności i prezentację talentów – zakończył swój list marszałek Władysław Ortyl.

Uczestnicy uroczystości mogli również obejrzeć interesujące występy artystyczne, a także zobaczyć nagrodzone prace zwycięzców konkursu plastycznego.

 

Waldemar Szumny
Kancelaria Zarządu