Nagrody, laureaci i międzypokoleniowa więź wokół najwyższych w wartości. W Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się gala podsumowującą projekt „Żywe Muzeum”, który wpisywał się w cykl przedsięwzięć w ramach obchodów 35. rocznicy powstania  NSZZ „Solidarność”. Na uroczystości Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował wicemarszałek Wojciech Buczak.

„Żywe Muzeum” to projekt skierowany do młodzieży szkolnej, która wraz z nauczycielami poruszała się po Rzeszowie celem dotarcia do miejsc związanych z genezą i działaniem „Solidarności”. Swoiste odwiedziny były jednak bezpośrednią okazją do spotkania ze świadkami poszczególnych wydarzeń, wysłuchania ich relacji, zobaczenia przygotowanych filmów i wystaw. W ten sposób młodzież miała możliwość żywego kontaktu z nieodległą historią miasta i całego narodu.

O tym wspominał w swoich słowach skierowanych do organizatorów, uczestników i wszystkich zebranych także wicemarszałek Buczak. Przekonywał, że to wielkie dziejowe wydarzenia jak powstanie warszawskie, Czerwiec ’56, Grudzień ’70, wreszcie Sierpień 80 spajają kolejne pokolenia przy ideach najwyższej wagi. Dzięki nim były możliwe pozytywne zmiany w Polsce. Istnieje jednak nadal wielkie wychowawcze zadanie, by kolejne młode pokolenie miało swoje ideowe Westerplatte i stało bez zawahania przy najwyższych wartościach – mówił Wicemarszałek Buczak.

Oprócz przemówień, organizatorzy i zaproszeni goście rozdali także nagrody i wyróżnienia. Otrzymali je oczywiście biorący udział w projekcie „Żywe Muzeum”, ale również emerytowani, zasłużeni i aktywni pedagodzy i działacze oświatowi. Wcześniej młodzież z Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie zaprezentowała sztukę pt. „Mur”, gdzie w patriotycznej konwencji osadzone zostały dylematy współczesnej młodzieży.

„Żywe Muzeum” to wspólna inicjatywa Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Wzięło w nim udział 730 uczniów z 21 szkół z terenu Rzeszowa i okolic. Patronat nad projektem objął także Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Mateusz Werner
Kancelaria Zarządu