Uroczysty początek miała dzisiejsza sesja rady miejskiej w Boguchwale. Rozpoczęła się od wręczenia medalu pamiątkowego „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”. Wyróżnienie, które wręczył wicemarszałek Wojciech Buczak, otrzymał Władysław Haba - uczestnik Wojny Obronnej 1939 roku.
Pan Władysław urodził się w 1914 roku w Lutoryżu, gdzie był początek jego życiowej wędrówki. Uczył się w Przemyślu, skąd wyjechał początkowo na Śląsk, a później do Gdyni. Z nad morza wrócił już jako wojskowy pod Lwów, by w kampanii wrześniowej 1939 roku dowodząc plutonem bronić Ojczyzny. Jako ranny jeniec trafił do hitlerowskiego obozu pracy w Austrii, skąd udało mu się uciec i wrócić na polską ziemię. Wstępując w szeregi AK ponownie walczył z Niemcami. Jak wielu innych patriotów został jednak aresztowany przez nacierającego nowego okupanta i zesłany przez Sowietów na Syberię. Dzięki szczęściu i swojej wytrwałości tym razem również udało mu się wrócić w rodzinne strony, gdzie wychował córki i doczekał się prawnuków.
 
Wicemarszałek Buczak, który zaprezentował życiorys odznaczonego, w imieniu wszystkich zebranych podziękował panu Władysławowi  za trud i poświęcenie w walce o wolną Polskę. Zarazem zaznaczył, że jest bardzo istotne by nawet teraz wyróżniać takie osoby, ponieważ buduje to pamięć historyczną naszej wspólnoty. Obecni na sesji wysłuchali także samego odznaczonego, który wspominając swoje ciężkie losy, ze wzruszeniem serdecznie dziękował, że doczekał takiego momentu. Podkreślał również, że był i ciągle czuje się żołnierzem.
 
Medal pamiątkowy „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” przyznawany jest przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Mateusz Werner
Kancelaria Zarządu