150611-arboretumArboretum w Bolestraszycach świętuje cztery dekady swojej działalności. W ciągu tych lat - dzięki staraniom pracujących w arboretum pasjonatów przyrody - udało się stworzyć wspaniałą, kilkutysięczną kolekcję roślin: drzew, krzewów, kwiatów. Wiele z nich to gatunki bardzo rzadkie i zagrożone wyginięciem.

Z okazji jubileuszowych obchodów w znajdującej się na terenie arboretum kaplicy odprawiona została msza święta, po której oficjalnie otwarto kolekcję pnączy i bylin. Goście zwiedzili także wystawę autorstwa Zbigniewa Juszczyka.

Gospodarz arboretum - dyrektor Narcyz Piórecki przypomniał historię utworzenia arboretum, mówił także o tym, jak rozwijała się jego działalność.

W jubileuszowych uroczystościach wziął udział marszałek Władysław Ortyl, który pogratulował  obecnemu dyrektorowi Narcyzowi Pióreckiemu oraz wcześniejszemu, prof. Jerzemu Pióreckiemu, który zakładał to wyjątkowe miejsce i kierował nim w latach 1975-2001. Marszałek wręczył obu panom pamiątkowe upominki, dyplomy i herb województwa.

Podprzemyskie arboretum zajmuje obecnie obszar wielkości ponad 300 ha. Z czego 25 to teren w Bolestrszacych, a 283 ha to obszar znajdujący się w Cisowej. To wyjątkowy obiekt, który należy zaliczyć do cennych zabytków przyrody i kultury Polski. Pierwotnie arboretum działało na terenie historycznego założenia dworsko-ogrodowego, w którym w połowie XIX wieku mieszkał i tworzył malarz Piotr Michałowski.

Arboretum jest nie tylko obiektem przyrodniczym, w którym można podziwiać tysiące pięknych roślin. Jednostka prowadzi także ważną działalność naukową, edukacyjną i kulturalną. Przykładem mogą być zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także Międzynarodowe Plenery Artystyczne „Wiklina w Arboretum”, które zyskały uznanie wśród artystów z kraju i zagranicy oraz liczne wystawy.

W Arboretum działa także Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych, który zajmuje się głównie inwentaryzacją zabytkowych założeń ogrodowych i parków na terenie województwa Podkarpackiego. W ramach swojej działalności Ośrodek opracowuje projekty renowacji i adaptacji zabytkowych parków i ogrodów.

 

Monika Konopka

Biuro Prasowe