W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Łaskawej, 7 maja, po raz kolejny do Konkatedry w Lubaczowie pielgrzymowali samorządowcy z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Nabożeństwu przewodniczył ks. biskup Mieczysław Cisło.

Kolejna pielgrzymka samorządowców rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej. Wzięli w niej udział marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska oraz członek zarządu Lucjan Kuźniar. Obecny był także Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Do Lubaczowa przybyli także samorządowcy z Podkarpacia i Lubelszczyzny, w tym Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Arkadiusz Bratkowski.

Podczas homilii biskup Mieczysław Cisło wskazywał na potrzebę obrony życia ludzkiego już od poczęcia. Mówił również o nasilającej się dyskryminacji wobec katolików. W czasie nabożeństwa w imieniu samorządowców marszałek Władysław Ortyl zawierzył Maryi "Małe Ojczyzny" i sprawy publiczne, prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, aby dobrze wypełniać obowiązki i podejmować mądre oraz roztropne decyzje z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Pani Łaskawa i Dobra, chcąc sprostać przesłaniu Świętego Jana Pawła II, powierzamy Ci sprawy naszych Małych Ojczyzn i przyszłość ich mieszkańców. W szczególności pragniemy prosić Cię o opiekę, matczyną troskę oraz wsparcie, abyśmy mogli, dla wspólnego dobra realizować wszelkie plany i zamierzenia – to fragment Aktu Zawierzenia Matce Bożej Łaskawej, który odczytał marszałek Władysław Ortyl.

W lubaczowskim sanktuarium znajduje się obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej. To właśnie przed obliczem Pani Łaskawej król Jan Kazimierz w 1656 roku składał śluby lwowskie, powierzając Jej sprawy ojczyzny i narodu polskiego.

Po mszy świętej, w auli konkatedralnej odbyło się spotkanie, któremu towarzyszył koncert Chóru z Kańczugi.

M. Konopka / P. Tworek
Fot. P. Tworek