150304W urzędzie marszałkowskim 4 marca obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach udział wzięli wicemarszałkowie Maria Kurowska i Wojciech Buczak oraz pracownicy urzędu.

Pracownicy urzędu marszałkowskiego wspólnie odśpiewali pieśni patriotyczne i wysłuchali okolicznościowych przemówień. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność” Krystian Ciejka nawiązując do powojennej historii Polski zwrócił uwagę na heroiczną walkę Polaków w obronie wolności: „Śmierć siedmiu członków czwartego zarządu głównego WiN oznaczała symboliczny koniec zorganizowanego oporu Polaków przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi […] To dla tych bohaterów jest nasze dzisiejsze spotkanie, to Im zawdzięczamy naszą wolność. Dla nich walka nie skończyła się w 1945 roku, dlatego ją podjęli i walczyli aż do śmierci.”

Wicemarszałek Wojciech Buczak w swoim przemówieniu podziękował zgromadzonym za pamięć i patriotyzm: „Dawanie świadectwa wymaga odwagi, podobnie jak dawanie świadectwa przed pomnikiem Łukasza Cieplińskiego i Żołnierzy Wyklętych, który od niedawna stoi w Rzeszowie, jako jedyny pomnik oddający hołd Żołnierzom Wyklętym w Polsce i na świecie.” Wicemarszałek nawiązał także do tablicy przedstawiającej płk. Łukasza Cieplińskiego, umieszczonej przed wejściem na salę posiedzeń Sejmiku Województwa Podkarpackiego: „Te krzyże na tablicy, które powstały ze skrzyżowania krat symbolizują sześciu członków czwartego zarządu głównego WiN, wszystkich pochodzących z Podkarpacia, którzy razem z Łukaszem Cieplińskim oddali życie za wolną Polskę i oddali życie razem z nim” – mówił wicemarszałek.

Na zakończenie wicemarszałkowie złożyli wspólnie kwiaty i zapalili znicz przed tablicą pamięci. Organizatorem obchodów była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Daniel Kozik

Biuro Prasowe