Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dębicy. Obchody rozpoczęły się na dębickim rynku od złożenia wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Następnie w kościele św. Jadwigi odprawiono uroczystą Mszę świętą po której uczestnicy przeszli na Cmentarz Wojskowy. 

Marszałek w swoim wystąpieniu podkreślił wielkie zasługi jakie w walkę o niepodległość Państwa Polskiego wnieśli żołnierze Państwa Podziemnego. Zwrócił również uwagę na fakt, iż przez wiele lat pamięć o tych bohaterach była ukrywana.

Był taki czas, że robiono wszystko, aby zatrzeć pamięć o ich patriotyzmie. Dziś my zrobimy wszystko, aby Ci najlepsi synowie tej ziemi i wielu innych bohaterów znalazło godne miejsce w naszej pamięci oraz powszechnej świadomości obywateli i narodu - powiedział marszałek.

Uroczystość zakończyła się ceremonią składania kwiatów na symbolicznym grobie ppkł. Adama Lazarowicza – zastępcy prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Bogumił Drzał
Kancelaria Zarządu