Logo nowe02

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju powstał raport "REWITALIZACJA W POLSCE - pierwsze obserwacje wnioski", w którym przedstawiono pierwsze analizy i oceny systemu wspierania rewitalizacji w Polsce opartego na zasadach wynikających z krajowych dokumentów strategicznych oraz ustawy o rewitalizacji.

Link do publikacji (PDF 2 MB) zamieszczono poniżej:
https://www.miir.gov.pl/media/69049/Rewitalizacja_-_Raport_2018.pdf