Logo nowe02
W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 430/8939/18 wyraził zgodę na zmianę Regulaminu Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa  podkarpackiego przyjętego uchwałą Nr 420/8763/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2018 r., w zakresie zmiany terminu realizacji projektu.
Zmiana Regulaminu Konkursu dotacji polega na zastąpieniu obecnego zapisu, o którym mowa:
 
a) w punkcie 11.1 Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków o  przyznanie dotacji prowadzony jest w sposób ciągły: 
  • od dnia ogłoszenia Konkursu dotacji - edycja III  (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru),
  • do dnia 18 maja 2018 r. (ostatni dzień konkursu – dzień zakończenia naboru),
zapisem o treści:
 
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków o  przyznanie dotacji prowadzony jest w sposób ciągły: 
  • od dnia ogłoszenia Konkursu dotacji - edycja III  (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru),
  • do dnia 14 czerwca 2018 roku (ostatni dzień konkursu – dzień zakończenia naboru).
b) w punkcie 11.2  Termin realizacji projektu: Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 18 maja 2018 roku, 
zapisem o treści: Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 14 czerwca 2018 roku.