Logo nowe02

W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla gmin Województwa Podkarpackiego w ramach Konkursu dotacji – III edycja. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin województwa podkarpackiego zainteresowani udziałem w trzeciej edycji Konkursu.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego omówili Regulamin konkursu – III edycja, przedstawiono zasady kwalifikowalności wydatków oraz zasady realizacji umowy. Omówiono zasady sporządzania sprawozdania/rozliczanie wydatków w ramach Konkursu dotacji.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania.