LOgo

W dniu 18 maja 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla dotacjobiorców w ramach Konkursu dotacji – II edycja. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin województwa podkarpackiego zainteresowani rozliczeniem projektu na podstawie podpisanych umów o przyznanie dotacji.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przedstawili zasady realizacji i zmiany w umowie, omówili zasady kwalifikowalności wydatków oraz tematykę sprawozdawczości i rozliczenia projektu. Omówiono nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań. Zaprezentowano kwestie prawidłowego przygotowania programu rewitalizacji, procedurę i kryteria weryfikacji programów rewitalizacji zgłaszanych do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego oraz najczęściej zgłaszane uwagi do programów rewitalizacji przez Zespół ds. rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania:

Zasady realizacji i zmiany w umowie. Kwalifikowalność wydatków. Sprawozdawczość i rozliczenia.

Prawidłowe przygotowanie programu rewitalizacji. Procedura i kryteria weryfikacji programów rewitalizacji. Omówienie najczęstszych uwag zespołu ds. rewitalizacji.