log pl sk Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov ustanawili regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc, zwaną w skrócie PSOT lub odznaka Góry bez granic w ramach realizacji projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

 

W ramach ww. projektu zostanie wykonanych 200 odznak, które pierwsi zdobywcy będą otrzymywać za darmo.

 

Załączniki:
Pobierz plik (REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI.pdf)REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI.pdf1081 kB