Our WayW dniu 17 lipca br. odbyły się w Montpellier (Francja) 3. Międzyregionalne warsztaty tematyczne online dotyczące tematyki promocji zielonych szlaków.

Our WayW dniu 16 lipca br. odbyła się wizyta studyjna online w Irlandii. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu OURWAY i interesariusze z Bułgarii, Węgier, Polski, Hiszpanii i Francji wraz z interesariuszami z Departamentu Transportu, Turystyki i Sportu, Fáilte Ireland, Rady Hrabstwa Mayo i Rady Hrabstwa Donegal.

Our WayW dniu 24 czerwca 2020 r. odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna online w ramach projektu OUR WAY. Gości powitała Pani Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej. W wizycie wzięło udział 23 osoby, a wśród nich znaleźli się: dyrektor European Greenways Association (EGWA), Dyrektor ds. relacji z UE (Regionalne Ministerstwo ds. Przedsiębiorczości Regionu Murcja), przedstawiciele partnerów projektu OURWAY z Hiszpanii, Bułgarii, Francji i Irlandii oraz członkowie niektórych Regionalnych Grup Roboczych Interesariuszy krajów - partnerów.

Our WayUkazał się czwarty numer newslettera projektu OUR WAY. W numerze m.in. spotkanie Komitetu Sterującego, wizyty studyjne, aktywności Partnerów, spotkanie w sprawie Planów Działania (Action Plan).

Our WayW dniu 13 maja br. odbyło się IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY.