A88A2907  Podczas II międzyregionalnych warsztatów tematycznych projektu OUR WAY pn. „Identyfikacja instrumentów finansowych i finansowanie Greenways” odbyła się konferencja prasowa z udziałem członka zarządu - Pani Marii Kurowskiej.

  

1     W dniu 25 września 2019 r. odbyło się spotkanie Pani Mercedes Muñoz Zamora – Dyrektora Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Greenways (EGWA) z Władysławem Ortylem – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, podczas którego omówiono możliwości współpracy Województwa Podkarpackiego z Europejskim Stowarzyszeniem Greenways. Pani dyrektor zaprosiła również Pana Marszałka do wstąpienia Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia EGWA.

8    W dniach 24-25 września 2019 r., w Województwie Podkarpackim odbyły się II międzyregionalne warsztaty tematyczne projektu OUR WAY pn. „Identyfikacja instrumentów finansowych i finansowanie Greenways”.

 

 

 

20190905 132303

W dniach 5-6 września 2019 r. dwóch przedstawicieli województwa podkarpackiego - Partnera projektu OUR WAY oraz reprezentant Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy Województwa Podkarpackiego wzięli udział w KonferencjiGreenways Heritage„Zwiększanie dziedzictwa i innowacji: kształtowanie przyszłości zielonych szlaków” oraz w rozdaniu 9 Europejskich Nagród Greenways, która odbyła się na Łotwie.

P90410 131507W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się 2-gie spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, stowarzyszeń, fundacji i związków zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie.