Our WayW dniu 24 czerwca 2020 r. odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna online w ramach projektu OUR WAY. Gości powitała Pani Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej. W wizycie wzięło udział 23 osoby, a wśród nich znaleźli się: dyrektor European Greenways Association (EGWA), Dyrektor ds. relacji z UE (Regionalne Ministerstwo ds. Przedsiębiorczości Regionu Murcja), przedstawiciele partnerów projektu OURWAY z Hiszpanii, Bułgarii, Francji i Irlandii oraz członkowie niektórych Regionalnych Grup Roboczych Interesariuszy krajów - partnerów.

Podczas tej wizyty online zaprezentowano 3 dobre praktyki zidentyfikowane na terenie Województwa Podkarpackiego:

  • działania promocyjne w projekcie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  • współpraca różnych podmiotów przy realizacji Bieszczadzkiego szlaku Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie oraz aktualne obszary współpracy podejmowane przez Fundację Bieszczadzką,
  • główne cele Zagłębia Ambitnej Turystyki przy współpracy gmin oraz wykorzystania ich budżetów do wspólnej realizacji szlaków na terenie gmin - partnerów, zarządzania nimi oraz wspólnej promocji.

Na zakończenie spotkania omówiono również planowane zmiany w instrumentach polityk regionalnych Województwa Podkarpackiego, a także realizację projektu dotyczącego rewitalizacji szlaków rowerowych w Bieszczadach wraz z budową łącznika do szlaku Green Velo. Celem wizyt studyjnych online jest przedstawienie szczegółów dobrych praktyk, które mogą być zastosowane w Planach Działania (Action Plan) innych partnerów projektu OUR WAY.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

Our Way