Our WayW dniu 13 maja br. odbyło się IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie zrealizowano w formule online. Tematem spotkania było omówienie działań prowadzonych w 4 semestrze realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową. Przedstawiono relację z wizyty studyjnej w Bułgarii (Vratsa, Vidin) w dniach 9-13 marca 2020 r., pod kątem odwiedzonych miejsc turystycznych oraz możliwości transferu i adaptacji tych rozwiązań na Podkarpaciu. Ponadto omówiony został stan realizacji projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku Green Velo. Członkom Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY przedstawiono również aktualne ustalenia w zakresie organizacji wizyt studyjnych online, terminu przygotowania Action Planu oraz działań, które zostały uwzględnione w projekcie tego dokumentu.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

Our Way