Our Way7 maja 2020 r. odbyło się spotkanie online Partnerów projektu OUR WAY, dotyczące omówienia przygotowywanych Planów Działań wraz z kwestiami, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Na niniejszym spotkaniu omówiono m.in. kwestie związane z możliwościami odniesienia przygotowywanych Planów Działania do instrumentów polityki na następny okres finansowy (zamiast obecnego), biorąc pod uwagę, końcowy etap okresu programowania (2014-2020) oraz organizacji wizyt studyjnych online. Uzgodniono również, że jako element Action Planu należy uwzględnić monitoring realizacji (co 3 miesiące). Podjęto także decyzję, że najbliższe wizyty studyjne zostaną zorganizowane online - 3 w czerwcu i 2 w lipcu. Natomiast w odniesieniu do przygotowania pierwszego projektu Planu Działania, przypomniano Partnerom, że musi on zostać przedstawiony w obecnym semestrze (nr 4), do końca czerwca.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

Our Way