MInPierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY wdrażanego w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 miało miejsce w Rzeszowie w dniu 5 października 2018 r.

Our Way


Uczestnikami spotkania byli reprezentanci stowarzyszeń i związków zaangażowanych w rozwój ekoturystyki na terenie Podkarpacia: Fundacji Bieszczadzkiej, Stowarzyszenia Rowery.Rzeszów.pl, Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka”, Zagłębie Ambitnej Turystyki, Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpackie „Pro Carpathia”, Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Pogórza Dynowskiego, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacji Tradycyjna Zagroda oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Interesariusze zostali poinformowani o celach projektu OUR WAY, zasadach pracy Regionalnej Grupy Interesariuszy, jak również o Zielonych Szlakach Greenways na Podkarpaciu.
Druga część spotkania była poświęcona pracy w grupach roboczych. Uczestnicy przygotowywali analizę SWOT, identyfikowali dobre praktyki (BP) w zakresie Zielonych Szlaków Greenways w obszarach: współpraca pomiędzy kluczowymi podmiotami, identyfikacja instrumentów finansowych i finansowanie, promocja i rozwój produktów.

O spotkaniu napisało również stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl:
http://rowery.rzeszow.pl/greenways-zielone-szlaki-na-podkarpaciu

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18