Dokumenty związane z umową między Rządem RP a Samorządem Województwa Podkarpackiego

Prace nad kształtem Kontraktów Terytorialnych dla poszczególnych województw rozpoczęły się na początku lipca 2014 roku.