181116 ocicePodczas Kongresu 590 została podpisana umowa na elektryfikację ważnej dla Podkarpacia trasy kolejowej Ocice-Rzeszów. To istotny krok w kierunku lepszych połączeń z Warszawą.

- Elektryfikacja tego odcinka była wielkim marzeniem już wiele lat temu. Teraz pojawiły się pieniądze i inwestycja przybliży nas do szybszego połączenia nie tylko do Ocic, ale też do Warszawy – mówił podczas podpisania umowy Bogdan Rzońca poseł, szef sejmowej komisji infrastruktury.

- Z punktu widzenia Krajowego Programu Kolejowego kwota na tę inwestycję nie budzi emocji, ale widać jak jest niezwykle istotna dla mieszkańców – podkreślał z kolei Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- Dokonuje się rzecz niezwykła – Rzeszów, Podkarpacie stanie się bliższe stolicy Polski, stanie się bliższe Warszawy – tak o podpisanej umowie mówiła wojewoda Ewa Leniart.

- To jest oczekiwana przez mieszkańców regionu inwestycja. Dziękujemy, że te decyzje teraz szybko zapadają, będziemy je też jako samorząd województwa wspierać, bo to bardzo ważna sprawa – mówił marszałek Władysław Ortyl, nie kryjąc zadowolenia z nowej komunikacyjnej inwestycji.

Podpisy pod umową złożyli: ze strony PKP PLK Andrzej Szydło – z-ca dyrektora Regionu Południowego, a ze strony wykonawcy – PKP Energetyka S.A. – Leszek Hołda.

Prace na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów będą kosztować ponad 67 mln zł (netto). Roboty potrwają od 2019 do 2021 roku. Sieć trakcyjna zostanie wybudowana na odcinku 60 km.

Efekty inwestycji:

• Sprawniejsze przejazdy pociągów elektrycznych ( dotychczas jeździły tylko spalinowe)
• Krótszy czas przejazdu, m.in. dzięki wyeliminowaniu konieczności zmiany lokomotyw elektrycznych na spalinowe.
• Nowoczesny tabor elektryczny, który zapewni cichsze przejazdy oraz ograniczy emisję spalin.
• Lepsze warunki dla uruchomienia dobrego połączenia między Rzeszowem a Warszawą przez Sandomierz – Skarżysko–Kamienną i Radom oraz przez Tarnobrzeg–Stalową Wolę i Lublin.
• Lepsza komunikacja między Rzeszowem a Portem Lotniczym w Jasionce, w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Oprócz podpisanej umowy na ponad 67 mln zł netto na elektryfikację linii nr 71 Ocice – Rzeszów, wcześniej podpisano 5 umów przyłączeniowych ( przyłączenia układu zasilania do sieci dystrybucji ) o łącznej wartości 50 mln zł. Całkowity koszt elektryfikacji linii to ponad 117 mln zł.

Na trasie Ocice - Rzeszów będzie też prowadzona inna inwestycja za 16 mln zł netto, tj. budowa mijanki w Majdanie Królewskim, która zapewni sprawne mijanie się pociągów na tej trasie, co wpłynie na jej większą przepustowość i możliwość jazdy większej liczby pociągów. Prace wykona Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej. Finasowanie z budżetu państwa.

Fot/tekst Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP