Przeworsk zostanie połączony z autostradą nowym łącznikiem. Będzie on biegł od starej czwórki w miejscowości Gwizdaj do istniejącego już łącznika w Gorliczynie. Dzisiaj, tj. 12 marca symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto tę oczekiwaną przez mieszkańców regionu inwestycję.

Wydarzenie zgromadziło wielu gości. Obecna była m.in. poseł Anna Schmidt – Rodziewicz, Adam Hamryszczak podsekretarz stanu z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, członek zarządu Piotr Pilch, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Poseł Anna Schmidt – Rodziewicz podkreślała, jak wiele nowych inwestycji jest realizowanych na Podkarpaciu oraz to jak wpływają na rozwój regionu:

To jest inwestycja w zrównoważony rozwój. To jest komunikowanie Polski gminnej, Polski powiatowej, naszych małych ojczyzn, dzięki czemu można uczynić te tereny bardziej atrakcyjnymi społecznie i gospodarczo – mówiła pani poseł.

W podobnym duchu wypowiadał się wiceminister Adam Hamryszczak:

Jest to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców. Usprawni ruch drogowy, jest ważna dla przyszłych inwestorów – podkreślał wiceminister.

Członek zarządu Piotr Pilch również mówił o tym jak ważny jest nowy łącznik autostradowy dla okolicznych mieszkańców, a także dla całego regionu. Mówił też o innych drogowych przedsięwzięciach.

W tej kadencji województwo podkarpackie dostaje to, co powinno dostać. Dostaje wielkie inwestycje drogowe m.in. Via Carpatię. Kręgosłup autostradowy wschód-zachód już jest, a kręgosłup województwa z północy na południe również staje się faktem – podkreślał Piotr Pilch.

Inwestycja ma powstać do końca października 2018 roku. Jej wartość to blisko 23,5 mln złotych. Ponad 2-kilometrowy odcinek drogi zostanie poprowadzony od węzła “Przeworsk” w kierunku południowym. Na przecięciu z linią kolejową nr 91 zostanie wybudowany wiadukt drogowy, poniżej  którego trasa zbliży się do dzielnicy Plebanka. Koniec łącznika to rondo na skrzyżowaniu ze starą drogą krajową nr 4.

Największym wyzwaniem przy tej realizacji jest dla nas wiadukt nad linią kolejową, który będzie miał 36 metrów długości i 12 metrów wysokości, ale zrobimy wszystko, żeby zdążyć w terminie  – mówił Franciszek Kosiorowski, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów, firmy która buduje nowy łącznik.

Nowa jednojezdniowa droga klasy G zostanie wyposażona w 3,5-metrowe pasy ruchu, pobocza i dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych tzw. serwisówki. Powstaną również przejścia dla zwierząt, przepusty i system odwodnienia. Zainstalowane bariery energochłonne i oznakowanie zwiększą bezpieczeństwo podróżowania.

Te dwa kilometry pozwolą nam połączyć węzeł autostradowy ze stara czwórką czyli wyprowadzić cały ruch tranzytowy z Przeworska, który odbywa się teraz drogami, które nie maja wystarczających parametrów – mówił dyr. PZDW Piotr Miąso.

Będzie to już drugi łącznik autostradowy w okolicach Przeworska. Pierwszy został wybudowany
w ramach RPO WP 2007 – 2013 i funkcjonuje już od ponad 5 lat.

Informacje o inwestycji:

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: konsorcjum - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o., WOLMOST sp.  z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 23 321 418,51 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 823 205,72 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 3 498 212,79 zł

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2018 r.

tekst/fot.
Monika Konopka
Video: Sebastian Kieszkowski
BP UMWP