170710 drogi

W urzędzie marszałkowskim została podpisana umowa na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992, który połączy drogę krajową nr 28 z drogą krajową nr 73 w Jaśle. Podpisy pod dokumentem złożyli: marszałek Władysław Ortyl, dyrektor PZDW Piotr Miąso oraz przedstawiciel wykonawcy Jarosław Jochymek. Obecny był także poseł Bogdan Rzońca oraz lokalni samorządowcy.

Inwestycja opiewa na blisko 20 mln złotych. Wykonawcą jest firma Budimex. Prace mają się zakończyć w sierpniu przyszłego roku. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W kosztach uczestniczy też miasto Jasło, które przekazuje na realizację zadania kwotę przekraczającą 4 mln złotych.

Wprawdzie ten odcinek jest dosyć krótki, bo ma tylko 1,4 km, ale budowany jest w miejscu dosyć trudnym, w zabudowie miejskiej, konieczne są nowe rozwiązania konstrukcyjne, będzie rondo i przejście przez potok Warzycki, stąd taka cena tej inwestycji – tłumaczył marszałek Ortyl.

Marszałek mówił na spotkaniu również o innych inwestycjach i działaniach, które zostaną podjęte w Jaśle oraz na południu regionu. Jak podkreślał marszałek, samorząd województwa chce pozyskać dla tych obszarów na inwestycje drogowe 436 mln złotych. Mają to być pieniądze pochodzące z różnych źródeł – m.in. z programów unijnych, budżetu państwa. Jedną z takich inwestycji ma być budowa drugiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle, na którą samorząd chce dostać dofinansowanie w ramach INTRREG-u. 30 czerwca został złożony wniosek na tę inwestycję w II turze naboru. Marszałek mówił też o konieczności budowy łącznika autostradowego w Pilźnie oraz o planowanej rozbudowie DK 73, która będzie miała standardy prawie jak droga ekspresowa.

Poseł Bogdan Rzońca obecny na konferencji, podkreślał, że konieczne jest współdziałanie rządu i samorządu w przypadku inwestycji drogowych.

Najważniejsze jest to, żebyśmy mówili o budowie dróg w sieci, o komplementarnych połączeniach, bo to jest główny problem w Polsce, gdyż mamy dziś w wielu miastach problem z wykluczeniem komunikacyjnym. Za pięć lat dostępność komunikacyjna południa Podkarpacia będzie o wiele lepsza, a to się wiąże z rozwojem gospodarczym -  mówił poseł Rzońca.

Poseł przekazał też informację, że z budżetu państwa zostało przeznaczonych 36 mln złotych na rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica- Trzcinica.

W podpisaniu umowy uczestniczyli lokalni samorządowcy z powiatu jasielskiego. Burmistrz Jasła Ryszard Pabian, który podkreślał, że inwestycja dotycząca budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992, który będzie biegł pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73, jest bardzo ważna dla mieszkańców Jasła, gdyż ułatwi im znacząco komunikację.

Zdecydowanie układ komunikacyjny w Jaśle znacznie się poprawi, dziękuję za to, bo są to ważne rzeczy dla Jasła i dla jego rozwoju, a my na miarę swoich możliwości będziemy się starać wspierać te wszystkie działania – powiedział burmistrz Pabian.

To wielkie wydarzenie w historii powiatu jasielskiego. W Jaśle są wąskie gardła komunikacyjne. Teraz rysuje się nowa perspektywa i jest szansa, że ta dostępność komunikacyjna, zwłaszcza na kierunku północ- południe się poprawi -  mówił starosta jasielski Adam Pawluś.

Dyrektor PZDW, Piotr Miąso podkreślał, że planowana inwestycja w Jaśle będzie bardzo wymagająca, gdyż konieczne będą wyburzenia zabudowań gospodarczych i mieszkalnych, ale za to mieszkańcy zyskają nową, potrzebną drogę.

Ta droga będzie wyposażona we wszystkie elementy, które w mieście być powinny, będą chodniki, ścieżki rowerowe – mówił dyr. Miąso.

Przedstawiciel wykonawcy, Jarosław Jochymek dyrektor Grupy Kontraktów w firmie Budimex S.A., zapewniał, że firma dołoży starań, aby inwestycja przebiegała sprawnie.

Ta inwestycja jest dla nas sporym wyzwaniem, gdyż będziemy ją realizować w terenie zabudowanym, ale damy z siebie wszystko. Chcemy też prosić samorządowców o współpracę w celu wspólnego sukcesu – mówił J. Jochymek.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane. Te potrwają najprawdopodobniej do końca sierpnia 2018 roku.

Na tym etapie nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań projektowych. Program Funkcjonalno – Użytkowy, na podstawie którego został ogłoszony przetarg, stanowi koncepcję. Zawiera ogólne założenia dotyczące budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992, biegnącego w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż rzeki Jasiołka, które podczas opracowywania dokumentacji projektowej mogą ulec zmianie.

Początek niespełna półtorakilometrowego odcinka został zlokalizowany na skrzyżowaniu (typu rondo) drogi krajowej nr 73 (ul. 17-go stycznia i Lwowska) z drogą gminną nr 113074R (ul. Kazimierza Wielkiego). Koniec to włączenie ,w postaci ronda, do drogi krajowej nr 28 (ul. Piłsudskiego). Inwestycja obejmuje również przebudowę około 220 m drogi gminnej nr 112973R (ul. Marii Konopnickiej) przecinanej przez budowany odcinek drogi wojewódzkiej.

Informacje o projekcie:

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: Budimex S.A.

Wartość kontraktu: 19 727 179,88 zł

Data podpisania umowy: 10 lipca 2017 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 sierpnia 2018 r.

Zakres robót:

- budowa odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 1,4 km pomiędzy drogami krajowymi nr 73 i nr 28

- budowa mostu klasy A nad potokiem Warzyckim wraz z zabezpieczeniem koryta potoku

- odcinkowa przebudowa ul. Piłsudskiego (DK 28)

- budowa prostego skrzyżowania typu rondo w miejscu włączenia nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 do drogi krajowej nr 28

- budowa skrzyżowania zwykłego w miejscu włączenia dróg gminnych

- budowa odcinków dróg gminnych klasy L i D zapewniających komunikację działkom tracącym możliwość  dojazdu do istniejącej infrastruktury drogowej

- budowa (przełożenie) ul. M. Konopnickiej w miejscu kolizji z nową drogą

-  włączenie nowej drogi do ronda na skrzyżowaniu ulic: 17-go Stycznia (DK73), Lwowskiej (DK73)
i Kazimierza Wielkiego (113074R)

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka

-  budowa zjazdów

- budowa przepustów

-  wyburzenie budynków kolidujących z budowaną drogą

-  przebudowa infrastruktury technicznej

-  budowa oświetlenia ulicznego

-   budowa odwodnienia drogi (rowy, kanalizacja deszczowa)

-  budowa urządzeń ochrony środowiska

-  budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP