170622 drogi Tylwa Daliowa

Dobra wiadomość dla osób podróżujących drogą wojewódzką 897. Rusza remont odcinka Tylawa-Daliowa. Dziś (22 czerwca) została podpisana w tej sprawie umowa. Prace mają potrwać do wiosny przyszłego roku. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja.

W obecności dziennikarzy podpisy pod umową złożyli: Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Maciej Łukaszek, dyrektor techniczny w rzeszowskim oddziale firmy Strabag Sp. z o.o., która będzie wykonawcą inwestycji oraz wicemarszałek województwa Bogdan Romaniuk. Obecna była także wicemarszałek Maria Kurowska.

Wicemarszałek podkreślał, że rozpoczynająca się inwestycja jest ważnym elementem komunikacyjnego otwarcia południa regionu.

Ten projekt to polepszenie dostępności komunikacyjnej na terenie Bieszczadów. Dużo się o tym mówi, różne organizacje i stowarzyszenia upominają się, aby dostępność komunikacyjna południa Podkarpacia była lepsza, stąd robimy pierwszy krok, by ta dostępność się poprawiała – mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Remont zostanie przeprowadzony na długości ok. 7 km. Wicemarszałek Maria Kurowska podkreślała, że właśnie ten odcinek, Tylawa-Daliowa jest w bardzo złym stanie i wymaga gruntownego remontu:

Droga, która będzie remontowana Tylawa-Daliowa, jest drogą bardzo zniszczoną, a przebiega ona aż do Komańczy, dlatego ważne jest, aby w Beskidzie Niskim powstały dobre drogi, bo chcemy Beskid Niski uruchomić dla turystów. Okazuje się, że Bieszczady zostały należycie wypromowane, są mocno zagęszczone, natomiast mamy nieodkryty Beskid Niski, ale do tego potrzebna jest m.in. dobra infrastruktura – podkreślała wicemarszałek Maria Kurowska.

Maciej Łukaszek, dyrektor techniczny w rzeszowskim oddziale firmy Strabag, która będzie prowadzić remont, przedstawił harmonogram prac.

Przebudowę drogi rozpoczniemy już w ciągu najbliższego miesiąca. Koniec prac przypada na początek 2018 roku. Do zmodernizowania jest ok. 30 przepustów na drodze, z tym będą się wiązały utrudnienia w ruchu. Będziemy się starać, aby one były oczywiście jak najmniej dotkliwe – tłumaczył dyr. Maciej Łukaszek.

Przebudowa drogi będzie realizowana wspólnie z partnerami ze Słowacji, którzy objęli rolę lidera projektu. Po stronie słowackiej inwestycja obejmuje teren Kraju Preszowskiego, a po polskiej obszar krośnieński. Inwestycja ma za zadanie połączyć te tereny z siecią TEN-T. Po stronie polskiej doprowadzi do poprawy dostępności do drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4.

Potrzeby na drogach są olbrzymie, nie wszystkie da się zrealizować z Regionalnego Programu Operacyjnego, dlatego szukamy innych źródeł finansowania. Przy dużych inwestycjach próbujemy pozyskać pieniądze z programu Polska Wschodnia, a przy mniejszych, takich jak ta droga, między innymi z programów transgranicznych – mówił dyr. PZDW Piotr Miąso.

Informacje dotyczące inwestycji:

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń oraz robót towarzyszących dotyczących pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji, m.in. przebudową zjazdów, przebudową i korektą geometrii skrzyżowań, poprawą odwodnienia drogi oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania:

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy
- korekta łuków poziomych w granicach istniejącego pasa drogowego
- przebudowa 26 przepustów
- przebudowa systemu odwodnienia drogi
- przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii
- przebudowa zjazdów na działki przyległe do drogi
- przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych
- zapewnienie obsługi komunikacyjnej
- usunięcie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni drogi
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Podstawowe parametry drogi:

- długość modernizowanego odcinka: ok. 6850 m
- klasa drogi: Z
- kategoria ruchu: KR 3
- nośność nawierzchni: 100 kN/oś
- szerokość jezdni: min. 6,0 m
- droga jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrój szlakowy
- nawierzchnia jezdni drogi głównej bitumiczna.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP